Credite pentru afacerea Dumneavoastră

Dacă visaţi să vă dezvoltaţi afacerea, dar nu aveţi la dispoziţie mijloacele financiare suficiente, Mobiasbancă vă oferă soluţii rapide şi accesibile de finanţare atît pentru necesităţi curente, investiţii, cît şi pentru finanţarea oricăror cheltuieli!

Beneficiari potenţiali:

 • Persoane fizice autorizate (birouri individuale/asociate de avocaţi, notari, executori judecătoreşti, experţi judiciari, interpreţi, birouri de traducere, birouri individuale/asociate de mediere)
 • Întreprinderi individuale
 • Gospodării ţărăneşti
 • Persoane juridice (societăţi comerciale)
 • Persoane fizice ce desfăşoară activitatea de antreprenoriat

Experienţa minimă a solicitantului 3 luni sau 12 luni pentru sectorul agricol.

Primiţi consultanţa specializată privind alegerea soluţiei de creditare, adaptată necesităţilor.

Detalii despre Credite pentru afacerea Dumneavoastră


Microcredite pentru necesităţi curente

MICROCREDITELE pentru capital circulant sunt soluţia ideala pentru afacerea Dumneavoastră dacă...
aveţi de făcut diverse plăţi pentru activitatea de zi cu zi, iar încasările vin prea tîrziu.

 • Moneda — MDL, USD, EUR
 • Valoarea creditului — nelimitată, începând cu 20 000 MDL sau echivalentul în USD/EUR
 • Termen de rambursare de pînă la 24 luni
 • Garanţii: fără gaj pentru suma până la 150 000 MDL; abordare flexibilă a garanţiilor
 • Pentru creditele fără gaj, durata de examinare poate fi până la 2 zile!

Avantaje

 • Decizia de acordare a creditului este rapidă
 • Puteţi opta înca de la acordarea creditului pentru o perioada de gratie de pana la 6 luni, ca sa fiţi mai relaxat cu plăţile, atunci cînd aveţi mai multa nevoie
 • Pachetul necesar de documente este minim

Microcredite pentru investiţii

MICROCREDITELE pentru investiţii sunt soluţia ideala pentru afacerea Dumneavoastră daca...
aveţi nevoie de un echipament/utilaj/autovehicul nou sau daca vreţi sa vă modernizaţi activitatea si nu vă ajung banii pentru investiţie.

 • Moneda — MDL, USD, EUR
 • Valoarea creditului — atât cât aveţi nevoie, începând cu 20 000 MDL sau echivalentul în USD/EUR
 • Termen de rambursare: maxim 60 luni
 • Garanţii: fără gaj pentru suma până la 150 000 MDL; abordare flexibilă a garanţii

Avantaje

 • Finanţare pentru orice tip de investiţie
 • Rambursare in funcţie de capacitatea de plata
 • Posibilitate de garantare cu bunul achiziţionat prin credit

ImoPro

Creditul pentru procurarea imobilului comercial este soluţia ideala pentru afacerea Dumneavoastră dacă...
vreţi sa achiziţionaţi, construiţi şi finisaţi construcţia unui imobil, să reparaţi, achiziţionaţi un teren cu destinaţie pentru construcţie, in scop comercial, agricol.

 • Moneda — MDL, USD sau EUR
 • Valoarea creditului — până la 100% din costul proiectului finanţat
 • Termen de rambursare — maxim 120 luni
 • Garanţii — bunuri imobile şi mobile

Avantaje

 • Finanţarea integrală a investiţiei
 • Perioada extinsa a creditului, de pana la 10 ani in funcţie de obiectul finanţat
 • Perioada de gratie adaptata specificului investiţiei, ce poate ajunge la 6 luni

MOBIAS Leasing

Finanţarea prin LEASING este soluţia ideală pentru afacerea Dumneavoastră dacă
intenționați să vă modernizaţi afacerea curentă şi aveţi nevoie de transport, utilaj sau echipamente pentru realizarea productivă a ideilor.

 • Moneda — MDL sau USD;
 • Valoarea finanţării — până la 80% din costul proiectului finanţat;
 • Termenul finanţării — până la 60 de luni;
 • Garanţii — bunul finanţat prin leasing;
 • Aport propriu – începând cu 20%.

Avantaje

 • Nu aveţi nevoie de gaj, obiectul finanțat reprezentând în final şi asigurarea resurselor contractate;
 • Posibilitatea de a folosi mai eficient resursele financiare proprii;
 • În loc să plătiţi arenda – achitaţi pentru propriul bun.


Credite pentru Dumneavoastră PERSONAL

Chiar daca sunteţi om de afaceri, aveţi proiecte personale si vise de realizat! Mobiasbanca va oferă soluţii rapide de finanţare, oricare ar fi necesităţile Dumneavoastră.

Beneficiari potenţiali:

 • Persoane fizice autorizate (birouri individuale/asociate de avocaţi, notari, executori judecătoreşti, experţi judiciari, interpreţi, birouri de traducere, birouri individuale/asociate de mediere)
 • Proprietar al unei persoane juridice/beneficiar efectiv, care declară ca sursă parţială sau totală de rambursare venituri din activitatea de antreprenoriat

Detalii despre Credite pentru Dumneavoastră personal


IpotecaPro

Credit pentru locuinţă proprie vă oferă posibilitatea de a cumpăra fie o locuinţă finalizată, fie una în curs de finalizare, aflată in diverse faze de construcţie

 • Moneda — MDL
 • Valoarea creditului — până la 100% din costul proiectului finanţat
 • Termen de rambursare — maxim 240 luni
 • Garanţii — bunuri imobile

Avantaje

 • Finanţarea integrală a bunului
 • Perioadă de creditare si tip de grafic de rambursare adaptat
 • Puteţi opta pentru modalitatea de calcul a dobânzii pe care o consideraţi mai convenabilă – rată flotantă sau corelată cu indicele public CHIBID/CHIBOR 6M


ProsperPro

Cu un credit pentru nevoi personale cu garanţii aveţi ocazia să aduceţi în prim plan şi proiectele personale importante.

 • Moneda — MDL
 • Valoarea creditului — până la 2 000 000 MDL
 • Termen de rambursare — maxim 60 luni
 • Garanţii — bunuri mobile şi imobile

Avantaje

 • Destinaţia banilor nu trebuie justificata
 • Perioada de gratie parţială de pana la 6 luni in care plătiţi doar dobânda si comisioanele
 • Flexibilitate in rambursare: sume constante sau descrescătoare
 • Poate fi folosit pentru satisfacerea oricăror nevoi personale şi/sau ale familiei dumneavoastră

 To_To Pro

Cu credit pentru nevoi personale fără garanţii e foarte uşor să obţii banii necesari pentru necesităţi urgente sau lucruri valoroase.

 • Moneda — MDL
 • Valoarea creditului — până la 80 000 MDL
 • Termen de rambursare — maxim 60 luni
 • Garanţii — fără gaj real

Avantaje

 • Pentru orice scop, fără justificarea utilizării banilor
 • Comod în rambursare, graficul fiind adaptat la necesităţile Dumneavoastră
 • Prelucrarea rapidă a cererii de credit


ECOnom

Creditele pentru finanţarea proiectelor de eficientă energetică sunt menite sa vă scutească de plăţile exagerate pentru facturile la căldură şi energie termică.

 • Moneda - MDL
 • Valoarea creditului: începând cu 10 000 pînă la 2 000 000 MDL
 • Termen de rambursare: pina la 48 luni pentru creditele neasigurate si pana la 84 luni pentru creditele asigurate
 • Garanţii: pâna la 100 000 MDL fără gaj; abordare flexibilă a garanţiilor

Avantaje

 • Cea mai bună rată a dobânzii pentru creditele personale
 • Este o investiţie generatoare de economii multianuale
 • Aveţi posibilitatea de obţinere a unui stimulent financiar de până la 20% din valoarea totală a creditului eliberat