Analist, Departamentul Risk Management

Misiune post: Identificarea într-o manieră independentă, cuantificarea şi urmărirea riscurilor contrapartidelor comerciale şi asimilarea lor, având ca scop minimizarea impactului lor negativ asupra poziţiei băncii.

Responsabilităţi de bază:

 • Analiza propunerilor de credit: expunerea opiniei în baza informaţiilor furnizate, analiza în ansamblu a afacerii, concurenţii, pieţii specifice, datelor financiare în dinamică, business planului şi modelelor financiare, opiniei juridice, evaluării garanţiilor, surselor externe de informaţii, etc.
 • Validarea structurii tranzacţiei şi verificarea relevanţei şi coerenţei informaţiilor furnizate de FO şi BO, dacă e cazul, solicitarea de completare sau/şi clarificare a datelor
 • Furnizarea suportului la aprecierea riscului pentru echipele comerciale, cu aprobarea validării finale
 • Asigurarea certitudinii, că riscurile aferente tranzacţiilor complexe sunt acceptabile şi se conformează politicii de creditare a Grupului
 • Verificarea respectării normelor ce ţin de documentaţia prezentată şi principiile de prudenţă
 • Perfectarea notelor de sinteză pentru fiecare solicitare de credit, luând permanent o poziţie argumentată, prezentând concluziile analitice şi propunerile pentru diminuarea riscului
 • Executarea controlului lunar a limitelor aprobate de credit expirate şi informarea persoanelor responsabile pentru ameliorarea situaţiei
 • Analiza rapoartelor disponibile cu scopul prezentării propunerilor aferente creşterii portofoliului de credite;
 • Participarea la elaborarea normelor şi procedurilor specifice activităţii de creditare în general, în vederea ameliorării eficacităţii gestionării riscurilor

Cerinţe fata de candidaţi:

 • Studii superioare cu profil economic
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar cel puţin un an (preferabil creditare)
 • Cunoaşterea analizei financiare, Micro şi tehnicilor de analiză
 • Cunoştinţe avansate de lucru în Microsoft Office, în special MO Excel şi PowerPoint
 • Cunoaşterea limbii romane, ruse, engleze

Profilul candidatului:

 • Abilităţi de:
  - analiză şi sinteză
  - comunicare şi convingere
 • lucru individual şi în echipă
 • Orientare spre rezultat
 • Rezistenţă la stres
 • Spirit inovativ şi cognitiv

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV, indicând postul solicitat la adresa: mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare şi Sfânt 81a, bir. 409, sau prin e-mail: resurse.umane@mobiasbanca.md. Informaţii suplimentare la tel.: 022 812-461.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.