Banca Europeană de Investiţii

În calitate de bancă a Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiţii (BEI), fondată în 1958, este cel mai mare creditor şi emitent multilateral la nivel mondial, cu un portofoliu total al creditelor acordate în mărime de 71,7 mlrd. euro.

Volumul investiţiilor BEI în economia Moldovei a sumat cca 586 mln. EUR la finele anului 2014, printre care se numără proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale şi modernizare a infrastructurii transporturilor publice, de finanţare a proiectelor de dezvoltare şi de eficienţă energetică ale IMM şi sectorului public, a proiectelor companiilor locale din domeniul viti-vinicol si horticol.

Parteneriatul dintre Mobiasbanca şi BEI a fost iniţiat în anul 2010 când a avut loc semnarea primului acord de finanţare pentru o linie de credit, în sumă de 20 milioane de euro. Mobiasbanca a fost prima instituţie bancară din Moldova cu care BEI a semnat un astfel de acord, iar la finele anului 2013 colaborarea a fost consolidată prin semnarea unui nou contract în aceeaşi sumă.

Programul BEI, implementat în comun cu Ma, acordă asistenţă financiară pe termen lung (până la 10 ani) agenților economici din diferite sectoare economice. 

Participarea BEI în economia ţării s-a remarcat şi prin implementarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol prin acordarea unei facilităţi de credit în mărime de 75 mil. EUR pentru finanţarea investiţiilor companiilor din RM din acest sector, la care Mobiasbanca a aderat în anul 2011. În 2014 BEI a oferit Guvernului Republicii Moldova sprijin financiar în sumă de 120 mil. EUR pentru implementarea programului „Livada Moldovei”, la care Mobiasbanca a fost aprobată ca Instituție Financiară Participantă. 

Până la data curentă Mobiasbanca a finanţat cca 260 proiecte din resursele BEI în sumă de cca 42 mil.EUR.

Sursa: www.eib.org