Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este o instituţie financiară internaţională deţinută de 64 state şi 2 instituţii interguvernamentale (Uniunea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii).

Până în prezent, BERD a făcut investiţii în Republica Moldova de cca 900 milioane euro în domeniile energetic, transport, agrobusiness, industrie generală şi sectorul bancar, în cadrul a 105 proiecte investiţionale, din care cca 46% au revenit sectorului privat.

Parteneriatul Mobiasbanca cu BERD a fost lansat în anul 1996, când a fost semnat unul din primele acorduri de colaborare dintre o bancă comercială din Moldova şi o instituţie financiară internaţională. Experienţa de colaborare cu BERD a fost extinsă an de an în cadrul diverselor proiecte, orientate spre susţinerea companiilor din Moldova cu activităţi de import şi export (Trade Facilitation Program) şi finanţarea activităţilor IMM şi Micro (Senior Loan, MSME).

Din anul 2013 Mobiasbanca a devenit participant activ al programului de finanţare a eficienţei energetice din Republica Moldova, prin semnarea a 4 acorduri cu BERD, în sumă totală de 17,5 mln. EUR, privind acordarea creditelor agenţilor economici (linia de credit MoSEFF) şi persoanelor fizice (linia de credit MoREEFF), pentru implementarea investiţiilor în surse de energie regenerabilă, a proiectelor de reducere a consumului de energie şi emisiilor de CO2, precum şi renovarea sectorului rezidenţial, cu posibilitatea beneficierii de granturi în mărime de 20% (MoSEFF) sau 35% (MoREEFF) maxim. În februarie 2014 Mobiasbanca a devenit primul partener al BERD în Republica Moldova în cadrul programului de partajare nefinanţată a riscurilor (MCFF).

Sursa: www.ebrd.com