Banca Mondială

Banca Mondială (BM) este o instituţie financiară internaţională orientată spre îmbunătăţirea competitivităţii ţărilor în curs de dezvoltare prin susţinerea creşterii economice durabile.

Grupul Băncii Mondiale este constituit din instituţii specializate în diferite arii de activitate, printre care şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID), la care Republica Moldova a aderat în 1994, obiectivul căreia este de a susţine economiile în tranziţie prin acordarea împrumuturilor sub forma creditelor şi a granturilor.

Componenta de credit a Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii (PAC II) este orientată spre acordarea asistenţei financiare companiilor exportatoare din RM. Proiectele de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP I şi RISP II) alocă resurse pentru finanţarea investiţiilor în agricultură şi industrie din tot spaţiul geografic al RM.

Datorita participării in programele respective, Mobiasbanca a finanţat și a susținut proiectele agenţilor economici preponderent exportatori în sumă de 60 mln. MDL din diferite sectoare ale economiei naționale.

Sursa: www.worldbank.org