Corporația Financiară Internațională

International Finance Corporation (IFC) este cea mai mare instituţie financiară internaţională a Grupului Băncii Mondiale, fondată în 1956 şi deţinută actualmente de 184 ţări membre.

Activitatea IFC este orientată spre susţinerea sectorului privat în peste 100 state pentru crearea locurilor de muncă, generarea veniturilor în buget, aplicarea inovaţiilor şi creşterea performanţelor în domeniul ocrotirii mediului ambiant. Portofoliul de împrumuturi până la finele anului 2013 însumează peste 50 mlrd. USD, acordate pentru finanţarea proiectelor a cca 2000 de întreprinderi din 126 ţări.

Ma a început colaborarea cu IFC în anul 2006 când a avut loc semnarea unui acord de împrumut pentru creditarea sectorului IMM şi aderarea la programul de facilitare a comerţului internaţional (Trade Facilitation Program).

Sursa: www.ifc.org