Acreditiv documentar

Doriţi să vă protejaţi de diverse tipuri de riscuri (financiare, comerciale, politice) care pot interveni intr-o tranzacţie comercială (de export/import)?

Va recomandăm instrumentul de plată şi garantare cel mai sigur: ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Fiind ordonatorul unui acreditiv, puteţi alege:

Acreditivul irevocabil – asigură acoperirea riscurilor comerciale

Acreditivul irevocabil confirmat – asigură, suplimentar, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum şi a riscurilor de ţară – politice şi de transfer, în cazul în care banca confirmatoare se află în altă ţară decât cea a băncii emitente. În funcţie de prevederile contractuale, puteţi opta pentru acreditivul cu plată: la vedere, la termen (diferată), prin acceptare sau prin negociere.

Acreditivul stand-by – prevede o perioadă mai extinsă pentru efectuarea plăţii. Conform inţelegerii, banca importatorului se obligă să onoreze plata dacă exportatorul poate dovedi că firma importatoare nu şi-a indeplinit obligaţiile.

Avantaje pentru exportatori:

 • Siguranţa plăţii. Acreditivul vă asigură plata contravalorii mărfurilor livrate şi/sau serviciilor prestate, dacă prezentaţi documentele în strictă conformitate cu cerinţele acreditivului.
 • Finanţare în perioada pre-livrare. Este o modalitate pentru Compania dumneavoastră de a obţine finanţarea contractelor comerciale sau comenzilor ferme de export. Creditele se acordă pentru producere, aprovizionări şi emiterea altor obligaţiuni neacoperite. Acordarea finanţării este condiţionată de deschiderea acreditivului de export în favoarea dumneavoastră.
 • Finanţare în perioada post-livrare. Este o modalitate pentru compania dumneavoastră de a obţine fonduri înainte de încasarea contravalorii mărfurilor prin negocierea cambiilor sau a documentelor prezentate în strictă conformitate cu cerinţele acreditivului, în cazul unui acreditiv cu plată la termen sau prin acceptare.
 • Facilitează acordarea creditelor comerciale. Banca străină vă garantează plata fie imediat, fie după o anumită scadenţă după recepţionarea pachetului de documente. Capacitatea acreditivelor de a garanta plata în viitor, vă poate permite acordarea cumpărătorului unor termeni de plată amânate, marfa dumneavoastră fiind mai competitivă pe piaţă. Spre exemplu, plata se poate efectua la 60 de zile de la vederea de către bancă a pachetului de documente, sau la 90 de zile de la data emiterii documentului de transport.
 • Acreditivul irevocabil confirmat asigură, suplimentar, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum şi a riscurilor de ţară – politice şi de transfer, în cazul în care banca confirmătoare se află în altă ţară decât cea a băncii emitente.
 • Acreditivul irevocabil asigură acoperirea riscurilor comerciale.
 • Standardele impuse de Regulile şi Uzanţele Uniforme pentru Acreditive Documentare ale Camerei Internaţionale de Comerţ, Paris (în prezent Publicaţia nr. 600) asigură procesarea uniformă a acreditivelor de către marea majoritate băncilor din lume.
 • Competenţa şi profesionalismul echipei Mobiasbanca vă garantează confort şi promptitudine în afaceri în concordanţă cu standardele OTP Group.

Avantaje pentru importatori:

 • Siguranţa. Sunteţi asigurat în mod irevocabil că plata către vânzător va fi efectuată doar după ce banca va recepţiona documentele care atestă efectuarea livrării şi aceste documente corespund termenilor şi condiţiilor acreditivului.
 • Gestiunea eficientă a resurselor financiare. Utilizarea acreditivului ca produs de finanţare pe termen scurt a comerţului internaţional permite gestiunea eficientă a mijloacelor circulante ale Companiei dumneavoastră. Plata în avans până la momentul livrării imobilizează resursele financiare ale Companiei dumneavoastră. Prin utilizarea acreditivului reduceţi considerabil necesarul de finanţare.
 • Facilitează obţinerea creditelor comerciale. Mobiasbanca garantează vânzătorului plata fie imediat, fie la o anumită scadenţă după recepţionarea setului de documente specificat. Capacitatea acreditivelor de a garanta plata în viitor, Vă poate permite să negociaţi cu vânzătorul termene de plată amânate. Spre exemplu, plata vânzătorului se poate efectua la 60 de zile de la recepţionarea de către bancă a setului de documente sau 90 de zile de la data emiterii documentului de transport.
 • Acreditivul irevocabil asigură acoperirea riscurilor comerciale.
 • Standardele impuse de Regulile şi Uzanţele Uniforme pentru Acreditive Documentare ale Camerei Internaţionale de Comerţ, Paris (în prezent Publicaţia nr.600), asigură procesarea uniformă a acreditivelor de către marea majoritate a băncilor din lume.
 • Competenţa şi profesionalismul echipei Mobiasbanca vă garantează confort şi promptitudine în afaceri în concordanţă cu standardele OTP Group.

Aceste operaţiuni internaţionale sunt supuse Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind Acreditivele Documentare emise de Camera de Comerţ Internaţională de la Paris, precum şi altor reglementări interne şi externe.

 • Contactele noastre pentru consultații specializate gratuite privind instrumentele de finanțare, garantare și plată în cadrul operațiunilor internaționale: e-mail: tradefinance@mobiasbanca.md, Tel: +373 22 812 400, +373 22 812 490