Adunarea Generală a Acționarilor

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 18.05.2018 orele 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie) va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

  Agenda:

  1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017
  2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017
  3. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii
  4. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2018
  5. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă
  6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor în redacție nouă
  7. Aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă
  8. Abrogarea Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori
  9. Alegerea membrilor Consiliului Băncii
  10. Aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei  serviciilor ei
  11. Repartizarea beneficiului Băncii

  Raport anual 2017

   

 • BC MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 27.04.2017 orele 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie) va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

  Agenda:

  1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2016                                                                                  
  2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2016                                                    
  3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2017                                                                                        
  4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii                                                                                                                    
  5. Modificarea și completarea Statutului Băncii                      
  6. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii
  7. Aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei  serviciilor ei 
  8. Repartizarea beneficiului Băncii

  Raport anual 

 • BC "MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 28.04.2016 va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

  Agenda:

  1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
  2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
  3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2016
  4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii
  5. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Băncii
  6. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Codului de Guvernanță Corporativă a Băncii
  7. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii
  8. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei
  9. Cu privire la repartizarea beneficiului Băncii

  Deciziile aprobate:

  1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015.
  2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015.
  3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2016.
  4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.
  5. Statutul Băncii în redacție nouă.
  6. Codul de Guvernanță Corporativă a Băncii în redacție nouă.
  7. Alegerea componenţei nominale a Consiliului Băncii: 
   - în rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Dnul  Didier Colin, Dnul Slaveyko Slaveykov, Dnul Wolfgang Lerke, Dnul Mihail Lisu, Dna Karine Destre-Bohn, Dna Rodica Hîncu și Dnul Dominique Serres.
  8. Aprobarea companiei de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2016 și remunerarea pentru serviciile acordate
  9. Repartizarea beneficiului băncii:
   - repartizarea 107 539 679.44 MDL din profitul net al Băncii obţinut după rezultatele anului 2015 pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, iar profitul rămas după achitarea dividendelor să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”
   - achitarea acţionarilor înregistraţi în Registrul deţinătorilor de acţiuni la data de 28 Aprilie 2016 dividende în mărime de 10.76 MDL pentru o acţiune aflată în circulaţie
   - a stabilit ca dividendele se vor achita acţionarilor în mijloace băneşti în termen de 3 luni de la data aprobării hotărârii respective de către  Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor

  Raport anual 

 • BC "MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 28.04.2015 va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

  Agenda:

  1. Raportul Consiliului băncii cu privire la activitatea sa şi despre rezultatele funcţionării băncii în anul 2014
  2. Raportul Organului Executiv al băncii despre rezultatele activităţii băncii în anul 2014
  3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale băncii în anul 2015
  4. Raportul Comisiei de Cenzori a băncii pentru 2014
  5. Raportul financiar anual al băncii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător
  6. Raportul societăţii de audit, precum şi actele de control şi deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii societăţii în anul gestionar
  7. Datele despre candidaţii pentru funcţiile de membru al consiliului societăţii şi de membru al comisiei de cenzori a societăţii
  8. Propunerile pentru modificarea şi completarea statutului societăţii sau proiectul statutului în redacţie nouă, precum şi proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală
  9. Datele despre proporţiile şi preţurile medii ale tranzacţiilor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii pe fiecare lună a anului gestionar

  Deciziile aprobate:

  1. Raportul Consiliului băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
  2. Raportul Organului Executiv al băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
  3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale băncii în anul 2016
  4. Raportul Comisiei de Cenzori a băncii
  5. Statutul băncii în redacție nouă
  6. Codul de Guvernanță Corporativă a băncii în redacție nouă
  7. Alegerea componenţei nominale a Consiliului băncii: 
   - în rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Dnul  Didier Colin, Dnul Slaveyko Slaveykov, Dnul Wolfgang Lerke, Dnul Mihail Lisu, Dna Karine Destre-Bohn, Dna Rodica Hîncu și Dnul Dominique Serres
  8. Aprobarea companiei de audit „Ernst&Young” SRL pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2016 și remunerarea pentru serviciile acordate.
  9. Repartizarea beneficiului băncii:
   - repartizarea 107 539 679.44 MDL din profitul net al Băncii obţinut după rezultatele anului 2015 pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, iar profitul rămas după achitarea dividendelor să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”
   - achitarea acţionarilor înregistraţi în Registrul deţinătorilor de acţiuni la data de 28 Aprilie 2016 dividende în mărime de 10.76 MDL pentru o acţiune aflată în circulaţi
   - a stabilit ca dividendele se vor achita acţionarilor în mijloace băneşti în termen de 3 luni de la data aprobării hotărârii respective de către  Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor

  Raport anual