Calendar financiar

Fiți la curent cu evenimentele noastre și adăuga-ți-le în agendă.

Finisarea Ofertei publice pentru procurarea acţiunilor ordinare nominative, emise de Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Adaugă la calendar

Începerea Ofertei publice pentru procurarea acţiunilor ordinare nominative, emise de Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Adaugă la calendar

Publicarea Raportului semestrial conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Adaugă la calendar

Înregistrarea de către organul înregistrării de stat a statutului în redacţie nouă

Adaugă la calendar

Tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni în mărime de 9.669.155 unit.

Adaugă la calendar

Publicarea Raportului anual conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Adaugă la calendar

Tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni în mărime de 884.151 unit

Adaugă la calendar

Publicarea Raportului semestrial conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Adaugă la calendar

Publicarea Raportului anual conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Adaugă la calendar

Publicarea Raportului semestrial conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Adaugă la calendar