Informații despre acțiunile băncii și structura acționarilor

Acțiunile băncii

Numărul total de valori mobiliare, unităţi

10 000 000

Capitalul Statutar, lei

100 000 000

Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei

10

 

Acționarii băncii

 

Cote de participare, %

Numărul acționarilor

Persoane juridice >= 1%

98.26

1

Persoane fizice >=1%

0.00

0

Persoane juridice < 1%

0.10

14

Persoane fizice <1%

1.59

114

Acţiunile de tezaur

0.06

x

TOTAL

100

129

 

Acționarii băncii care dețin mai mult de 5%

Acționar

Valori mobiliare, unități

Cota de participare, %

OTP BANK NYRT, Ungaria

9,825,785

98.26

Informații generale

Tipul și clasa valorilor mobiliare

Acţiuni ordinare

Țara

Moldova

Codul ISIN

MD14MBIS1000

Valorile mobiliare - admise spre tranzacționare la piata reglementată

Bursa de Valori a Moldovei
MD 2012, str. Maria Cibotari, 16  mun. Chișinău, RM
Tel.: 0 22 277 592

Registrul acționarilor băncii

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 57/1 mun. Chişinău, RM 
Tel. : 022 999 871

Contacte

Mobiasbanca – OTP Group S.A.
MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81A,
mun. Chișinău, RM
Departamentul Guvernanță Corporativă
Tel: 022 812 431, 022 812 438