Informații despre acțiunile băncii și structura acționarilor

Acțiunile băncii

Numărul total de valori mobiliare, unităţi

10 000 000

Capitalul Statutar, lei

100 000 000

Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei

10

 

Acționarii băncii

 

Cote de participare, %

Numărul acționarilor

Persoane juridice >= 1%

96.69

3

Persoane fizice >=1%

0.00

0

Persoane juridice < 1%

0.20

20

Persoane fizice <1%

3.05

147

Acţiunile de tezaur

0.06

x

TOTAL

100

174

 

Acționarii băncii care dețin mai mult de 5%

Acționar

Valori mobiliare, unități

Cota de participare, %

Societe Generale

6,785,003

67.85

BRD - Groupe Societe Generale

2,000,001

20.00

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

884,151

8.84

 

Informații generale

Tipul și clasa valorilor mobiliare

Acţiuni ordinare

Țara

Moldova

Codul ISIN

MD14MBIS1000

Valorile mobiliare - admise spre tranzacționare la piata reglementată

Bursa de Valori a Moldovei
MD 2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 73,
mun. Chișinău, RM
Tel: 022 277-594, 022 277-636

Registrul acționarilor băncii

Compania "REGISTRU" SA
MD-2012, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 14, mun. Chişinău, RM
Tel. 022 271-177

Contacte

BC ”Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
MD 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81 A,
mun. Chișinău, RM
Departamentul Guvernanță Corporativă
Tel: 022 812-431, 022 812-438