Servicii pe piața de capital

BC ”MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” SA în calitate de:
 
 • Societate de investiții;
 • Membru al Bursei de Valori a Moldovei și al Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF);
 • Dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat
oferă clienților săi următoarele servicii:
 

Servicii pe piaţa de capital (valorilor mobiliare corporative)

 • Servicii de intermediere 
      - operațiuni de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei și prin Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF) a Bursei de Valori a Moldovei în baza contractelor de prestare a serviciilor de investiții încheiate cu clienţii;
      - formarea la solicitarea clientului a unui portofoliu de pachete de acțiuni ale societăților considerate atractive pentru client;
      - cumpărarea/vânzarea pachetelor de acțiuni prin intermediul licitațiilor cu strigare
 
 • Servicii de consultanță de investiții 
        La decizia inițierii unor operațiuni cu valori mobiliare, clienţii pot beneficia de o consultaţie amplă privind situaţia curenta de pe piaţa valorilor mobiliare si modalităţile de activitate cu instrumentele financiare respective, precum şi asistenţa din partea specialiştilor Băncii la elaborarea unor scheme individuale de plasare si gestionare a mijloacelor disponibile și selectarea proiectelor investiționale.
 

Documente utile:

Licența băncii pentru activitatea societății de investiții

Informații privind Fondul de compensare a investitorilor

Tarife

Pentru informaţii suplimentare apelați la numerele de telefoan:
(+373) 022 812-944
(+373) 022 812-380

sau

la oficiul central al băncii (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81a)
regim de activitate: zilele lucrătoare, orele 9:00 – 17:00, pauză 13:00 – 14:00
 
sau
la adresa e-mail: vm@mobiasbanca.md
 

Servicii pe piaţa valorilor mobiliare de stat (VMS)

 • Achiziţionarea VMS pe piaţa primara/secundara - în baza cererilor clienţilor recepţionate în conformitate cu contractele încheiate
 • Tranzacţii de tip REPO – presupune vînzarea temporară a VMS cu răscumpărarea ulterioara a acestora la o dată anumită şi la un preţ anumit, stabilit la data vînzării. Tranzacţiile REPO sunt mai simple şi mai rapide decît serviciile de creditare

Plasarea mijloacelor băneşti libere în VMS va oferă următoarele avantaje:

 • Returnarea mijloacelor investite în VMS este garantata de stat
 • VMS reprezintă un instrument financiar lichid, investitorul poate in orice moment sa le vîndă la preţul pieţei
 • VMS pot fi utilizate în calitate de garanţii pentru creditele contractate de la bănci
 • Dobînzile obţinute de la VMS nu se impozitează pana la 01 ianuarie 2015 (Conform art.24 al Legii 1164-XIII din 24.04.1997 pentru aplicarea titlurilor I si II ale Codului Fiscal)

Documente utile:

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Ghidul privind activitatea cu valori mobiliare

Pentru informaţii suplimentare apelați la numerele de telefoan:
(+373) 022 812-944
(+373) 022 812-380

sau

la oficiul central al băncii (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81a)
regim de activitate: zilele lucrătoare, orele 9:00 – 17:00, pauză 13:00 – 14:00
 
sau
la adresa e-mail: vm@mobiasbanca.md