Declaraţia de politică în domeniul calităţii

Prin calitatea produselor şi serviciilor sale MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale confirmă preocuparea permanentă faţă de îmbunătăţirea continuă a calității produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor, aşteptărilor clienţilor şi altor parţi interesate.

Misiunea noastră este să fim:

Cea mai fiabilăsigură și de încredere bancă

construind relații de lungă durată cu clienții

prin angajamentul echipei sale

de a oferi soluții moderne și procese simplificate

Valorile noastre: Spiritul de Echipă, Inovaţia, Responsabilitatea și Angajamentul, ne diferențiază și ne permit să avem o abordare unică în relația cu clienții noștri. Ele susţin acţiunile băncii în consolidarea culturii calităţii şi se bazează pe un profund sentiment de implicare, atât personală cât şi colectivă.

Menţinem și îmbunătățim Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2015 în domeniul calității. Perimetrul de certificare ISO cuprinde următoarele servicii financiare: transferuri internaţionale prin ordine de plată, garanţii bancare, acreditive documentare, incaso documentare, credite imobiliare.

Orientarea către client constituie punctul de referință al strategiei băncii ENGAGE 20I20, care se bazează pe cinci piloni: Simplu, Modern, Inovativ, Loial, Excelent (SMILE).

Obiectivele strategice ale MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale sunt stabilite pe termen mediu şi lung, fiind transpuse în obiectivele pe domenii de activitate şi inclusiv în cele individuale ale angajaților. Realizarea celor menţionate în  Declaraţia de Politică în Domeniul Calităţii va  garanta respectarea angajamentelor asumate la toate nivelele şi succesul comun al angajaţilor şi clienţilor în recunoaşterea valorilor noastre.

Declaraţia de Politică în domeniul calităţii