Certificatul ISO 9001:2015

BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A. anunţă primirea certificatului de conformitate a sistemului de management al calităţii, în corespundere cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”. Astfel, Mobiasbancă este singura bancă și prima companie din Moldova certificată după noul standard ISO 9001:2015!

Certificatul ISO 9001:2015 a fost obţinut în urma auditului realizat de SGS (Moldova), filială a unei companii internaţionale cu sediul în Elveţia şi este valabil 3 ani. Pe parcursul acestei perioade se vor efectua 2 vizite de audit la intervalul de 12 luni, pentru confirmarea respectării cerinţelor standardului, conform certificatului obţinut.

Certificatul ISO 9001:2015 atestă continuarea certificării Mobiasbancă, primul certificat ISO datând din iunie 2013.