Politica de contabilitate a băncii, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară