Transferuri urgente

 
  • Clientul Băncii poate solicita efectuarea transferului în monedă națională în regim normal (transfer normal) sau în regim de urgență (transfer urgent).
  • Transferul de credit urgent poate fi solicitat de Clientul Băncii doar prin serviciul Business Internet Banking și poate fi doar interbancar – Beneficiarul transferului nu este client al Băncii.
  • La efectuarea unui transfer urgent de către Client, se va verifica prezența și corectitudinea completării tuturor elementelor obligatorii ale ordinului de plată, conform prevederilor legislative, și odată ce ordinul de plată este recepționat de Bancă, transferul este efectuat prin SAPI și este procesat după cum urmează:
 
1. Transferul este înregistrat în Sistemul intern al Băncii – 1 minut
2. Aplicațiile conexe ale Sistemului intern preiau transferul și asumându-i gradul de urgență îl transferă în SAPI - maxim 40 minute.
 
  • Pentru efectuarea transferurilor urgente, Banca va percepe comision conform Tarifelor în vigoare.
  • Transferurile urgente sunt procesate de Bancă până la termenul limită de primire a acestora – Anexa 1 la Tarifele în vigoare.
  • Transferul urgent este prelucrat de Bancă în cel mult 1 ora și 20 minute*
 
Notă: 
* Durata prelucrării transferului urgent în baza volumului de operațiuni prelucrate. Banca nu poarta răspundere de durata și complexitatea proceselor aferente transferului urgent care nu sunt în gestiunea ei.