Corporate banking

Poziţionarea geografică a Mobiasbanca, alături de serviciile profesioniste emanate de potenţialul şi expertiza OTP Group ne permite să oferim clienţilor noştri speciali soluţii de calitate pentru toate nevoile lor de corporate banking. Mobiasbanca este deosebit de activă în relaţiile cu clienţi corporativi, la nivel de operare internaţional şi local, cu capacitatea de a oferi o gamă completă de servicii şi produse, prin intermediul echipei sale corporate.

Finanţarea capitalului circulant

Pentru a vă spori capacitatea de a îndeplini obligaţiile financiare şi pentru a opera în mod eficient, Mobiasbanca oferă asistenţă sub formă overdrafturi pentru capital circulant, facilităţi pe termen scurt, adiţional la uzualele finanţări ale creanţelor şi stocurilor.

Finanţare specializată pe termen mediu

Mobiasbanca oferă creditare pe termen mediu/lung în monedă străină şi locală. La fel banca susţine proiecte în diverse domenii de activitate.

Finanţarea proiectelor

Mobiasbanca oferă clienţilor săi, din sectoarele privat şi public, soluţii inovatoare şi flexibile pentru finanţarea proiectelor, împrumuturi sindicalizare, co-finanţare şi executarea pe pieţele de capital. 

Operaţiuni documentare şi finanţarea comerţului

Import-export: un domeniu în care băncile şi companiile, în mod tradiţional, lucrează în strânsă cooperare. Prin serviciile noastre de finanţare a comerţului dezvoltăm toate activităţile de comerţ internaţional implicat în garantarea tranzacţiilor de import şi export pentru a satisface nevoile clientului.

Managementul lichidităților

Mobiasbanca oferă instrumente de management al numerarului inovatoare.

Schimb valutar

Mobiasbanca vă oferă cele mai bune servicii prin oferirea valutelor străine la cursurile de schimb cele mai competitive.