EU4BUSINESS EBRD Credit Line

Mobiasbanca - OTP Group S.A., în cadrul programului de colaborare cu BERD si Uniunea Europeana, vă prezintă pentru dezvoltarea afacerii.

PROIECTUL DE FINANȚARE DIN RESURSELE PROGRAMULUI „EU4BUSINESS EBRD Credit Line”

Obiectivul programului este de a sprijini Întreprinderile Mici si Mijlocii din R. Moldova să investească în îmbunătăţirea calităţii produselor şi modernizarea serviciilor, astfel încât să răspundă standardelor Uniunii Europene care, în consecinţă, va favoriza dezvoltarea unui mediu propice pentru comerţul transfrontalier, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică în Moldova.

Avantajele proiectului:

 • Asistenţă tehnică, consultanţă garantată şi absolut gratuită din partea uneia dintre cele mai mari companii de consultanţă din Italia, lider în domeniile inginerie şi consulting – compania D’Appolonia S.p.A.
 • Consultanţă independentă la nivelul implementării proiectului, cu funcţie de verificare, certificare şi validare din partea companiei Allplan
 • Supliment financiar pentru orice proiect finanţat, sub formă de grant cu o valoare de la 10% până la 15% din suma creditului
 • Noi oportunităţi de reducere a cheltuielilor
 • Condiţii avantajoase de creditare pe termen lung
 • Posibilitatea de a aplica la un număr nelimitat de proiecte în limita sumei de creditare maximală
 • Determinarea graficului de rambursare a creditului (în tranşe lunare egale sau cu stabilirea unui grafic individual) ţinând cont de caracterul sezonier al afacerii
 • Şi nu în cele din urmă, Mobiasbanca va fi întotdeauna un partener financiar de încredere, la fiecare etapă de dezvoltare a afacerii Dumneavoastră
EU4BUSINESS EBRD Credit Line
 Beneficiari
 

Micro-întreprinderi independente1: Întreprindere cu numărul de angajaţi permanenți de până la 9 persoane și cu management permanent, cu rulajele anuale și/sau bilanțul total de până la echivalentul a 2 mil. EUR

Întreprinderi Mici, Mijlocii (IMM) şi Mari, independente1:

 • Întreprinderi Mici: întreprindere cu numărul de angajaţi permanenți de până la 49 persoane, cu rulajele anuale și/sau bilanțul total de până la echivalentul a 10 mil. EUR
 • Întreprinderi Mijlocii (IMM) si Întreprinderi Mari: întreprindere cu numărul de angajaţi permanenți de până la 249 persoane, cu rulajele anuale de pana la echivalentul a 50 mil. EUR sau bilanțul total anual de până la echivalentul a 43 mil. EUR.

Persoane Fizice ce practică Activitate de Antreprenor (PFA) precum și Persoane Fizice în scop de afacere

 Criterii de eligibilitate

 • Operează în primul rând în R. Moldova sau au un loc de afacere stabil in R. Moldova
 • Nu au beneficiat de alt program cu componentă de grant pentru finanțarea acelorași cheltuieli investiționale
 • Dețin toate acordurile și permisiunile de desfășurare a activității, se conformează legislației naționale în vigoare a mediului, social, sănătății și a securității;
 • Nu sunt controlate de către organele de Stat sau alte organe politice, administrative sau guvernamentale, cu cota parte din capitalul social mai mare de 49% și fiind implicate în managementul curent al întreprinderii sau în direcționarea afacerii lor

 Domenii de activitate eligibile

 • Companii antrenate în toate ramurile economiei naționale (cu excepția sectoarelor excluse/domenii ne-eligibile)

 Aria geografică eligibilă

 • Companii situate pe întreg teritoriul R. Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova (inclusiv UTA Găgăuzia)
 Scopuri eligibile
 • Credite Investiţionale
 Măsuri eligibile
 • Achiziționarea de noi mașini, echipamente de producție, linii de producție
 • Achiziționarea de noi cazane, sisteme de răcire, pompe de căldură
 • Reamenajare integrată și construcția de linii de producție și clădiri
 • Renovarea și construcția de clădiri de producție, de instalații de depozitare, camere frigorifice, depozite, inclusiv mijloace de transport intern
 • Achiziționarea de mașini pentru ambalare
 • Autovehicule și remorci de transportare a mărfii
 • Mașini și echipamente pentru prelucrarea pământului
 • Sisteme de depozitare a cerealelor, mori, întreprinderi pentru producerea furajerelor
 • Facilități de creștere a animalelor (vaci, păsări de curte, găini, etc.)
 • Sisteme de aspirare și reducere a prafului
 • Stații de epurare a apelor uzate
 • Instalațiile de reducere a emisiilor in aer
 • Echipament pentru laborator
 Scopuri ne-eligibile
 • Finanțarea Capitalului Circulant Independent
 • Finanțarea cheltuielilor retroactive
 • Finanțarea TVA
 • Refinanțarea creditelor deja existente
 • Finanțarea companiilor și tranzacțiilor financiare
 • Finanțarea companiilor și serviciilor de asigurare sau financiare
 • Finanțarea sectorului pur imobiliar (imobil, ipotecă)
 • Procurarea terenurilor, inclusiv pentru ferme
 • Procurarea proprietăților cu scop speculativ, a valutelor sau altor investiții speculative în acțiuni, hârtii de valoare, etc.
 • Finanțarea investițiilor în garanții, în acțiunile altor companii
 • Producerea, distribuirea și comercializarea armamentului
 • Producerea, distribuirea sau comercializarea echipamentelor pentru jocurile de noroc sau aferente lor
 • Producerea, distribuirea sau comercializarea produselor de tutungerie și alcool
 Suma
 • Mobiasbancaxim 3,000,000.00 EUR
 Valuta
 • EUR, USD – resursele pot fi convertitе în MDL şi utilizate pe teritoriul RM conform reglementării valutare

 Stimulent Financiar (Grant)

 • Până la 15% din suma creditului acordat

Atenție! Valoarea maximă a grantului va fi stabilită de consultantul proiectului, în dependență de complexitatea și nivelul inovativ al tehnologiilor utilizate

  Termen

 • Minim 36 luni

 Perioada de realizare a cheltuielilor

 • Cheltuieli viitoare, realizate strict după semnarea contractului de finanțare din programul „EU4BUSINESS EBRD Credit Line”

 Volumul finanțării

 • 100% din costul proiectului fără suma TVA

 Dobânda

 • Flotantă
 • Rata dobânzii finale este egală cu marja băncii + rata LIBOR /EURIBOR6M. Rata LIBOR/EURIBOR va fi modificată semi-anual
 • Baza de calcul - 360 de zile din anul calendaristic

 

1 - Dacă 25% sau mai mult din capitalul social este deţinut de către o altă companie sau persoană fizică, dar care nu corespunde criteriilor de eligibilitate a Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (conform celor de mai sus), atunci aceasta nu va fi eligibilă pentru finanțarea din program;
   - Dacă este parte a unui grup de companii sub control comun și sunt antrenate în același sector de afaceri, dar care în totalitatea lor nu corespund criteriilor de eligibilitate a Întreprinderilor Micro, Mici si  Mijlocii (conform celor de mai sus), atunci aceasta nu va fi eligibilă pentru finanțarea din program.
   - În cazul în care criteriile de „independență" de mai sus nu pot fi stabilite în mod independent, beneficiarul va semna o declarație prin care să ateste că acesta este „independent", așa cum s-a descris mai sus.


 înapoi