De ce Mobiasbancă?

Politica de Resurse Umane la Mobiasbancă – Groupe Societe Generale este concepută în strânsă corelaţie cu obiectivul strategic al băncii: dezvoltarea durabilă în toate domeniile de activitate, printr-o continuă şi permanentă satisfacere a nevoilor clienţilor noştri.

Performanţa este principalul obiectiv al resurselor umane al băncii. Pentru a fi performanţi, trebuie să avem un personal competent şi motivat, care îşi desfăşoară activitatea într-un climat social atrăgător.
Domeniile prioritare de activitate ale Departamentului Resurse Umane sunt următoarele:

  • Recrutarea – atragerea celor mai buni candidaţi în vederea asigurării cu personal necesar;
  • Formarea şi dezvoltarea profesională – dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii;
  • Evaluarea şi Gestiunea Carierei – identificarea performanţelor şi asigurarea de oportunităţi privind evoluţia în carieră;
  • Politică de remunerare atractivă, simplă şi eficientă;

Creşterea continuă a activităţii băncii şi extinderea teritorială implică asigurarea băncii cu capital uman, în permanentă creştere.

Utilizând un sistem bine definit de recrutare şi selectare a cadrelor, bazat pe concurs, interviu şi termen de încercare ne străduim să formăm un colectiv de specialişti de calificare înaltă cu spirit de iniţiativă şi potenţial creativ, asigurând astfel o compatibilitate ridicată atât la nivel personal cât şi interpersonal de lungă durată. 

Ţinând cont de concurenţa în permanentă creştere şi tendinţele pieţei acordăm o atenţie deosebită formării profesionale şi asistării angajaţilor în procesul de perfecţionare şi dezvoltare profesională.

DRU este veriga principală în asigurarea relaţiilor de muncă dintre angajator şi angajat care permite o comunicare permanenta si eficientă dintre administraţie şi fiecare angajat prin recepţionarea şi soluţionarea diferitor probleme de ordin profesional şi personal. Reieşind din necesităţile angajaţilor şi posibilităţile administraţiei propunem şi soluţionăm diferite aspecte din viaţa cotidiană a colectivului.

Scopul nostru este acela de a merge dincolo de rolul admintistrativ tradiţional. Ne implicăm alături de manageri ca parteneri ai acestora în conducerea echipelor şi managementul schimbării în bancă.

Cultura companiei noastre, mediul de lucru profesionist şi motivat sunt actorii care determină tinerii absolvenţi şi profesioniştii cu experienţă să facă parte din echipa Mobiasbancă.

Împreună dorim să creăm o echipă puternică, formată din angajaţi bine instruiţi şi motivaţi să progreseze şi să împărtăşească valorile acţionarului nostru Grupul Societe Generale: 

Angajament                  Responsabilitate                  Spirit de echipă                  Inovaţii

Totul este posibil!
Rezultatele şi performanţele în ceea ce faceţi constituie succesul sigur pentru evoluţia ta profesională şi succesul realizărilor băncii noastre.