Comunicat referitor la hotărârile luate în cadrul AGA din 11.07.2019

15 Jul 2019
Banca Comercială  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.
 
Aduce la cunoștință acționarilor săi şi publicului larg, că la 11.07.2019 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii prin corespondență.
 
CONFORM ORDINEI DE ZI, ADUNAREA A  APROBAT:
 
1. Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii;
2. Statutul Băncii în redacție nouă;
3. Regulamentul cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii în redacție nouă. 
 
Deciziile Adunării sunt condiționate de transferul efectiv (de jure) al acțiunilor de la Société Générale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.