Comunicat referitor la hotărârile luate în cadrul AGA din 17.05.2019

20 May 2019
Banca Comercială  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.
Aduce la cunoștință acționarilor săi şi publicului larg, că la 17.05.2019 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.
 
CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A  APROBAT:
1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2018.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2018.
3. Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii*. 
4. Statutul Băncii în redacție nouă*.
5. Regulamentul Consiliului Băncii în redacție nouă. 
6. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii*.
În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Zoltan Major, Slaveyko Slaveykov, Dominique Serres, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. 
7. Compania de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2019 și remunerarea pentru serviciile acordate.
8. A nu distribui profitul obținut conform rezultatelor anului 2018 și a-l reflecta ca “Profit nedistribuit”.
 
*Deciziile la pct. 3, 4 și 6 sunt condiționate de transferul efectiv (de jure) al acțiunilor de la Société Générale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.