Garanţii bancare

Sunteţi IMPORTATOR şi doriţi … 

 • Să vă protejaţi împotriva riscurilor comerciale de neexecutare sau executare defectuoasă a contractului de către partenerul de afaceri;
 • Să optimizaţi necesarul de finanţare;
 • Să vă protejaţi împotriva riscului de pierdere a avansului;
 • Să facilitaţi obţinerea unor credite comerciale în condiţii avantajoase;
 • Să facilitaţi participarea furnizorilor străini la licitaţiile organizate de Dvs.

Sunteţi EXPORTATOR şi doriţi …

 • Să reduceţi riscurile comerciale, financiare, politice legate de tranzacţie;
 • Să puteţi obţine un avans pentru livrarea ce urmează să o faceţi;
 • Să participaţi la licitaţii internaţionale fără a imobiliza mijloace financiare;
 • Să primiţi finanţare de la Mobiasbanca acoperită de garanţia unei bănci străine.

Mobiasbanca vă oferă …

Soluţia perfectă – Garanţia bancară

Scrisoarea de garanţie bancară este un instrument de garantare emis de bancă, la ordinul unui client de-al său, sub forma unui angajament irevocabil şi necondiţionat de a plăti o sumă de bani la cererea Beneficiarului garanţiei.

Principalele tipuri de garanţii:

 • Scrisori de garanţie bancară de bună plată (Payment guarantee) – se acordă la cererea cumpărătorului şi asigură vânzătorului plata livrărilor de mărfuri sau prestărilor de servicii. Banca se angajează de a plăti irevocabil, conform condiţiilor, suma garantată, în cazul în care cumpărătorul nu a efectuat plata la scadenţă.
   
 • Scrisori de garanţie bancară de returnare a avansului (Advance payment guarantee) – se acordă la cererea vânzătorului şi asigură plătitorului de avans rambursarea, în caz că vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiunile contractuale.
   
 • Scrisori de garanţie bancară de participare la licitaţie (Bid bond) – se acordă în cazul cererilor de ofertă publice. Banca se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, în caz că oferta este retrasă de către ofertant înainte de adjudecare; în caz că comanda este refuzată de către ofertant după adjudecare; în caz că garanţia de participare la licitaţie nu este înlocuită printr-o garanţie de bună execuţie după adjudecare. De regulă, se emite în valoarea de 1-5% din valoarea ofertei.
   
 • Scrisori de garanţie bancară de bună execuţie a contractelor comerciale (Performance bond) – se acordă la cererea vânzătorului şi asigură cumpărătorului buna execuţie a contractului comercial. Banca se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, în caz că vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiunile contractuale în ce priveşte cantitatea, calitatea mărfurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate sau/şi termenilor de livrare. De regulă, se emite în valoarea de 10% din suma contractului.
   
 • Scrisori de garanţie bancară de restituire a unui credit (Credit reimbursement guarantee) – se acordă în scopul acoperii creditului pe care îl acordă banca-terţă (beneficiarul garanţiei) în favoarea unor persoane fizice şi juridice. Banca se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, dacă debitorul nu rambursează creditul primit.
   
 • Acreditivul stand-by – un instrument de protecţie contra riscurilor potenţiale ale comerţului internaţional, care îmbină avantajele unei scrisori de garanţie bancară cu cele ale unui acreditiv documentar.