Glossary - Letter K

- " - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z - « - А - Б
Indicators (in mln MDL)  2006 2007  2008  2009 2010  Total assets 1950,2 2608,2 3744,9 3199,7 2874,2...
Proiectul de finanțare din resursele băncii Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW recreditare) Programul finanţează proiectele investiţionale eligibile din diverse sectoare ale economiei naţionale....
- " - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z - « - А - Б