Mobiasbancă - Groupe Société Générale anunţă

20 May 2013

Banca Comercială "Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg că, în corespundere cu prevederile Statutului (p. 6.5 lit. d)) şi Regulamentului Consiliului Băncii (cap. III), şi în temeiul cererilor depuse de către Dl. Guy POUPET şi Dl. Lazari TODOROV de a se retrage din activitatea profesională, Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor din 26 aprilie 2013 a satisfăcut cererile Dlui Guy POUPET şi Dlui Lazari TODOROV privind demisionarea din funcţiile de Membri ai Consiliului. În rezultatul votării au fost aleşi Dl. Philippe LHOTTE şi Dl. Slaveyko SLAVEYKOV în funcţiile de membri ai Consiliului Băncii.

Totodată, în corespundere cu p. 6.6 lit. c) din Statutul Băncii şi p.3.3 din Regulamentul Consiliului Băncii, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Băncii din 17 mai 2013, Dl. Didier COLIN a fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului Băncii.