Anunţ cu privire la repartizarea beneficiului Mobiasbancă, obţinut după rezultatele anului financiar 2012

29 May 2013

Mobiasbancă - Groupe Société Générale aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acţionarilor Băncii Comerciale „Mobiasbancă – Société Générale” S.A. din 26.04.2013 cu privire la repartizarea beneficiului Băncii, s-a decis repartizarea a 17.090.414 MDL din profitul net al Băncii obţinut după rezultatele anului financiar 2012, pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, în mărime de 1,71 MDL per acţiune.

Achitarea dividendelor se va efectua în mijloace băneşti începând cu data de 10 iunie 2013, conform borderoului dividendelor calculate, întocmit în baza listei acţionarilor care au dreptul să primească dividendele anuale, cu reţinerea de către Bancă a impozitului pe venit.

Eliberarea mijloacelor băneşti se va efectua pentru acţionarii Băncii după cum urmează:

  • persoane juridice – de către Departamentul Financiar al Băncii în baza unei cereri parvenite în adresa Băncii;
  • persoane fizice – de către Filiala nr. 9 „Centru”, în baza buletinului de identitate sau a paşaportului în care este indicat codul fiscal al persoanei, în cazul reprezentantului acţionarului – se va prezenta procura.

Acţionarii Băncii sunt aşteptaţi pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81a, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova.

Informaţii la telefoanele: 0 22 25 64 31, 25 64 38.