În atenţia agenţilor economici

30 Jul 2013

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu 15 august 2013, intră în vigoare modificările operate la Capitolul I din Registrul Tarifelor pentru serviciile bancare prestate persoanelor juridice după cum urmează:

  • Comisionul pentru constatarea soldului contului;
  • Comisionul pentru constatarea rulajului contului pentru o perioadă indicată;
  • Comisionul pentru constatarea completării contului cu capital statutar;
  • Comisionul pentru confirmarea acumulării mijloacelor băneşti pentru emisia suplimentară de acţiuni;
  • Comisionul pentru confirmarea închiderii contului.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la Consilierul Clientelă sau să vizitaţi pagina băncii www.mobiasbanca.md.