Anunţ cu privire la repartizarea beneficiului Mobiasbancă, obţinut după rezultatele anului financiar 2013

29 Apr 2014

Mobiasbancă - Groupe Société Générale aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acţionarilor din 17.04.2014 cu privire la repartizarea beneficiului băncii, s-a decis repartizarea a 22 087 610. 74 MDL din profitul net obţinut după rezultatele anului financiar 2013, pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, în mărime de 2,21 MDL per acţiune.

Achitarea dividendelor se va efectua în mijloace băneşti in termen de 3 luni de la data aprobării hotărârii respective (17.04.2014), în baza listei acţionarilor care au avut dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor.

Data începerii achitării dividendelor va fi anunţată ulterior.