Noutăţi

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţă că a fost aprobată redacţia nouă a Condiţiilor Generale Bancare pentru persoanele fizice. Pentru persoanele devenite clienţi ai băncii începând cu data 26 aprilie 2014 sunt aplicabile imediat, iar pentru ceilalţi clienţi ai băncii vor deveni aplicabile începând cu data de 26 mai 2014.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la Consilierul Clientelă sau să vizitaţi pagina băncii www.mobiasbanca.md.

Mobiasbancă - Groupe Société Générale aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acţionarilor din 17.04.2014 cu privire la repartizarea beneficiului băncii, s-a decis repartizarea a 22 087 610. 74 MDL din profitul net obţinut după rezultatele anului financiar 2013, pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, în mărime de 2,21 MDL per acţiune.

 

Stimaţi clienţi, 

În vederea realizării unor lucrări de mentenanţă, în ziua de duminică, 27 aprilie 2014, în intervalul orelor 02:00-08:00, mesageria robotizată aferentă serviciului Contactell va fi indisponibilă.

Pentru comoditatea dumneavoastră veţi fi în mod automat redirecţionat către un teleoperator.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Pe 16 aprilie 2014, Mobiasbancă - Groupe Societe Generale a organizat primul din Moldova Forum de finanţare internaţională pentru dezvoltarea businessului, datorită căruia antreprenorii moldoveni au devenit mai deschişi pentru finanţarea internaţională.

Din 22 aprilie 2014 prin intermediul serviciului de transfer rapid CONTACT oferit de către Mobiasbancă - Groupe Société Générale, puteţi primi şi expedia mijloace băneşti şi în Ruble ruseşti.

CONTACT este un serviciu de transfer de bani sigur, rapid şi simplu, accesibil în peste 330.000 de locaţii ale agenţiilor sale, care acoperă peste 150 de ţări ale lumii.

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţa că, în scopul asigurării veridicităţii documentelor executorii primite pentru procesare, Banca le recepţionează doar dacă acestea sunt expediate de către autorităţile emitente sau prezentate de o persoană împuternicită în acest sens în mod legal.

Vă cerem scuze pentru eventualele incomodităţi create.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Mobiasbancă-Groupe Societe Generale anunţă despre modificarea tarifelor la Garanţiile Bancare şi Acreditivelor Stand-by din 15.04.2014.

Acum, dacă solicitaţi o Garanţie Bancară sau un Acreditiv Stand-by în MDL sau valută străină, asigurate cu gaj amanet (mijloace băneşti), comisionul de garantare va fi 0%.

Suplimentar, Mobiasbancă a modificat comisionul de emitere şi modificare a sumei şi/sau termenului Garanţiei Bancare sau Acreditiv Stand-by în lei sau valuta străină.

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţă că în zilele de 19 şi 26 aprilie 2014 unităţile băncii, ale căror program de lucru include zilele de sâmbătă, vor deservi clienţii până la ora 13.00.

Vă mulţumim pentru înţelegere.