În atenţia acţionarilor Mobiasbanca – OTP Group S.A.

24 Mar 2020
Stimate acţionar!
 
Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 25 februarie 2020, convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 28 aprilie 2020, ora 16.00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81/A, oficiul central al Băncii, bir. 319.
 
Ordinea de zi:
1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2019.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2019 (inclusiv situațiile financiare).
3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
4. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2020.
5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019
6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii.
 
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 24 Martie 2020. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de 24 aprilie 2020.
 
Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 17 Aprilie 2020 prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: https://mobiasbanca.md/infoactionari/
 
Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot. Buletinul de Vot se va pune la dispoziția acționarului prin expedierea la e-mailul personal.
 
În legătură cu situația epidemiologică în țară prin infecția cu COVID-19 și întru conformarea prevederilor Hotărârii Parlamentului RM nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, Buletinul de Vot semnat poate fi prezentat prin una din următoarele metode:
 
1. se va transmite prin e-mail: gov@mobiasbanca.md, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:
- Actul de Identitate - pentru persoană fizică,
- Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului  - pentru persoană juridică,
- Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).
 
2. se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.
Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de 28 Aprilie 2020, ora 16.00.
 
Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 7 mai 2020 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul “Capital Market” și pe site-ul Băncii.
 
Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.
 
Comitetul Executiv al băncii