În atenţia acţionarilor Mobiasbanca – OTP Group S.A.

01 Jun 2020
Stimate acţionar!
 
Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 27 mai 2020, convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 03 iulie 2020, ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81/A, oficiul central al Băncii, bir. 319.
 
Ordinea de zi:
1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2019.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2019 (inclusiv situațiile financiare).
3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
4. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2020.
5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019
6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii.
 
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 29 mai 2020. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de 30 iunie 2020.
 
Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 23 iunie 2020 prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: https://mobiasbanca.md/infoactionari/
 
Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot, prin una din următoarele metode:
 
1. se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor; 
2. se va trimite prin poștă, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai. 
3. se va transmite prin e-mail: gov@mobiasbanca.md, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:
  • Actul de Identitate - pentru persoană fizica, 
  • Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului  - pentru persoană juridică,
  • Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).
4. se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.
 
Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de 03 iulie 2020, ora 16:00.
 
Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 12 iulie 2020 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul “Capital Market” și pe site-ul Băncii.
 
Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.
 
Comitetul Executiv al băncii