În atenţia acţionarilor Mobiasbanca – OTP Group S.A.

21 Oct 2020
Stimate acţionar !
 
Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 19 septembrie 2020, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 27 noiembrie 2020, ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81/A, oficiul central al Băncii, bir. 319.
 
Ordinea de zi:
 
1. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019.
2. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
3. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
4. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii în redacție nouă.
 
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 20 octombrie 2020. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi introduse până la data de 24 noiembrie 2020.
 
Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 17 noiembrie 2020 prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: https://mobiasbanca.md/infoactionari/.
 
Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea, semnarea (cu autentificarea in modul stabilit a semnăturii acționarului/reprezentantului acestuia) și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot, prin una din următoarele metode: 
1. se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor; 
2. se va trimite prin poștă semnat, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai. 
3. se va transmite semnat (semnătura autentificata) prin e-mail: gov@mobiasbanca.md, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:
  • Actul de Identitate - pentru persoană fizica, 
  • Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului  - pentru persoană juridică,
  • Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).
4. se va transmite semnat (semnătura autentificata) prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.
 
*semnătura acționarului persoana fizica sau a reprezentantului acționarului se autentifica conform cerințelor legislației in vigoare
Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de 27 noiembrie 2020, ora 1600.
 
Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la  07 decembrie 2020 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul “Capital Market” și pe site-ul Băncii.
 
Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.
 
Comitetul Executiv al băncii