În atenţia acţionarilor Mobiasbanca

24 Dec 2019
Mobiasbanca – OTP Group S.A. informează acționarii săi şi publicul larg, că la data de 20.12.2019, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii prin corespondență.
 
CONFORM ORDINEI DE ZI, ADUNAREA A  APROBAT:
 
1. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
 
În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltan Major, Balázs Olchváry, Eszter Erika Huszár, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. 
 
În acest context, actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii.
 
2. Modificări în Statutul Băncii.
 
                                                                                                        Comitetul de Direcție al Băncii