În atenţia publicului

29 Jul 2019
 
Aducem la cunoștința că, în urma înregistrării tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a pachetelor de acțiuni în mărime totală de 9.669.155 acțiuni din data de 22.07.2019 la Bursa de Valori a Moldovei, OTP BANK Nyrt a devenit deținător a 9.669.155 acțiuni, ce constituie 96.69% din totalul acțiunilor emise de bancă.
 
Astfel, în contextul înregistrării dreptului de proprietate al noului acționar OTP BANK Nyrt a fost modificată denumirea oficială a Băncii în Mobiasbanca – OTP Group S.A., înregistrat Statutul Băncii în redacție nouă, înregistrată noua componență al Consiliului Băncii, precum și Președintele Comitetului de Direcție - CEO.
 
Banca a dezvăluit public informația aferentă evenimentelor sus-menționate în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital și regulamentele CNPF prin plasarea pe pagina web a Băncii https://mobiasbanca.md și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informațiilor https://emitent-msi.market.md