În atenția clienților Mobiasbanca

19 Dec 2019
Stimaţi clienti,
 
Vă informăm că începând cu 01.01.2020 nivelul plafonului de garantare al depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) va constitui 50 000 (cincizeci de mii) lei moldovenești, indiferent de numărul și mărimea depozitelor sau de valută în care s-au constituit la bancă.
 
Fondul de garantare al depozitelor în sistemul bancar garantează depozitele în valută națională și în valută străină deținute de persoane fizice rezidente și nerezidente, precum și persoane juridice de drept privat în băncile licențiate, în condițiile stabilite de Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.
 
Informația detaliată despre tipurile de depozite garantate și cele negarantate, modul de calculare a sumei garantate și de plată a compensațiilor este accesibilă la sediile băncilor și la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, MD-2004, mun. Chişinău, R. Moldova, tel: + (373 22) 29-60-51, e-mail: info@fgdsb.md, www.fgdsb.md.
 
Vă mulţumim pentru colaborare!