BERD şi Mobiasbancă te învaţă să-ţi păstrezi banii

25 Jun 2013

Clienţii Mobiasbancă – Groupe Société Générale beneficiază de consultanţă financiară în cadrul unui proiect implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, pentru a încuraja destinatarii de remitenţe să-şi păstreze banii în bănci.

Programul de formare financiară a fost lansat de BERD în decembrie 2012 şi se desfăşoară în patru bănci din ţară, inclusiv Mobiasbancă. Proiectul contribuie la mobilizarea economiilor de „sub saltea” în instituţiile financiare formale, astfel încât să poată în schimb să fie utilizate pentru scopuri de producere şi pentru dezvoltare. În primele 17 săptămâni ale proiectului, în cadrul Mobiasbancă au fost consultate peste 2000 de persoane, iar drept urmare au fost deschise peste 300 de conturi în care s-au depozitat circa 840 000 USD. În total, de la începutul proiectului peste 950 de clienţi noi au deschis un cont bancar în una dintre băncile participante. În baza reuşitei primelor săptămâni de formare, încă şase consultanţi au fost angajaţi adiţional pentru perioada rămasă a proiectului, până în octombrie 2013.

Acesta este cel mai recent proiect de educaţie financiară dintr-un şir de proiecte BERD desfăşurate cu succes în câteva ţări de implementare. Proiectele, finanţate din Fondul comun al donatorilor Early Transition Countries (ETC) al BERD, au drept scop consolidarea includerii financiare a destinatarilor de remitenţe în ţările unde o mare parte a populaţiei depinde de banii trimişi acasă de peste hotare, iar educaţia financiară este slabă şi fluxurile de economii în sectorul financiar formal sunt reduse.

Consultanţii financiari lucrează în filialele cele mai solicitate din punctul de vedere al remitenţelor. Aceştia interceptează destinatarii de remitenţe, invitându-i la o consultaţie financiară personalizată individuală referitor la modalitatea de a gestiona propriile finanţe. „Aceste consultaţii vor ajuta oamenii să-şi îndrepte resursele financiare către investiţii corecte care vor ajuta economia moldovenească pe termen lung”, a menţionat unul din consultanţii participanţi în proiect.

În Moldova remitenţele au constituit în 2010 23% din produsul intern brut (PIB) şi au fost estimate la 1,5 miliarde dolari SUA în 2011 . Remitenţele transmise prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti sunt ridicate la filialele băncilor de către membrii familiei sau de prieteni care deseori nu deţin un cont. Conform studiului Global Findex 2012 al Băncii Mondiale, doar 18% din persoanele cu vârsta de peste 15 ani din Moldova deţin un cont bancar într-o instituţie financiară şi doar 4% dintre aceştia îşi păstrează economiile într-o bancă. Nivelurile scăzute ale incluziunii şi alfabetismului financiar împiedică persoanele să-şi gestioneze finanţele într-un mod eficient şi să planifice pentru viitor. Totodată, aceste condiţii reprezintă obstacole pentru dezvoltarea instituţiilor financiare şi a sectorului financiar şi creşterea economică.