Dezvăluirea informaţiei conform prevederilor FATCA

28 Jan 2015

Guvernul Republicii Moldova a aderat la obligațiile FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la 26 noiembrie 2014, prin semnarea acordului interguvernamental FATCA de tip 2 (IGA 2-intergovernmental agreement, vezi link-ul: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx. Prin urmare raportarea clienților ce cad sub incidența FATCA va avea un caracter mixt: atât către autoritatea fiscală din SUA (IRS), cât şi către autorităţile locale.

FATCA este o lege americană, care are ca scop combaterea evaziunii fiscale asupra sistemului financiar global şi asigurarea schimbului automat de informaţii între state, într-un cadru standard, pe baza acordurilor bilaterale, având ca obiectiv primordial de a solicita ca instituţiile financiare străine să raporteze autorităţilor de taxare (impozitare) din SUA veniturile beneficiarilor direcţi sau indirecţi plătitori de impozite în conformitate cu legislaţia din SUA.

La rândul sau, BC „Mobiasbancă- Groupe Société Générale” SA recunoaşte importanţa FATCA şi aplică cerințele FATCA în activitatea sa, fiind înregistrată pe portalul Serviciului Fiscal American (IRS) cu statutul de „Instituție financiară străină participativă” („PFFI - Participating Foreign Financial Institution”), având codul de identificare FATCA – „GIIN code” („Global Intermediary Identification Number”): QQA6ZW.00136.ME.498.

Conform obligațiunilor FATCA, BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” SA, în calitate de PFFI trebuie să se conformeze cu cerinţele de identificare, colectare a datelor şi raportare a conturilor deţinute direct sau indirect* de subiecţi ce cad sub incidenţa FATCA.

Prin urmare, la intrarea în relație cu banca, toate persoanele fizice și juridice ale căror ţară de reședință fiscală este SUA vor completa forma W-9 şi Declarația aferentă formei W-9, potrivit cărora permit băncii să raporteze informaţiile despre conturile lor la IRS. În cazul în care ţara de reședință fiscală nu este SUA , însă clienții, după caz, se identifică cu cel puțin unul din indicii SUA, acestea vor urma să completeze forma W-8BEN (în cazul PF) şi forma W-8BEN-E (în cazul PJ).

De asemenea, orice client al băncii, persoană fizică sau juridică, fără excepție, urmează să se autocertifice cu privire la prezenţa sau lipsa indicilor SUA, prin completarea câmpurilor dedicate în FIRB (Formular de intrare în relație cu banca).

BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” SA contează pe încrederea dvs. pentru a asigura conformarea activității băncii cu legislația în vigoare.

_______________________________________________________

* Deținerea indirectă se referă la persoanele fizice cu indici SUA, care deţin direct sau indirect o cotă substanţială (cel puţin 10% sau mai mult) din capitalul social al PJ, client al băncii.