A avut loc adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Mobiasbancă – Groupe société Générale” S.A.

30 Apr 2015

Pe data de 30 aprilie 2015 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A., în cadrul căreia au fost examinate 13 subiecte importante atât pentru acţionari, cît și pentru Bancă.

În cadrul Adunării au fost prezentate Rapoartele de activitate ale Consiliului Băncii, Organului Executiv și a Comisiei de Cenzori pentru anul 2014, precum și au fost stabilite direcţiile prioritare de dezvoltare a Băncii pentru anul 2015. Obiectivele Băncii pentru anul precedent au fost îndeplinite, banca continuând trendul ascendent de dezvoltare. S-a reușit: lărgirea bazei de clienţi, creșterea venitului bancar net și creșterea eficienţei operaţionale.

Astfel, datorită eforturilor comerciale principalii indicatori financiari ai BC “Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. au înregistrat o evoluţie pozitivă în anul 2014: numărul clienţilor activi a crescut cu circa 11%, activele totale ale Băncii au crescut cu aproape 30%, portofoliul de credit a crescut cu 24%, atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți corporativi, obiectivul planificat fiind depășit. Portofoliul de depozite a crescut cu 39% față de anul trecut. Evoluţia indicatorilor de eficienţă a fost una ascendentă. Venitul Net Bancar a crescut cu 17% în timp ce cheltuielile au crescut cu numai 5,5%. Profitul net a crescut cu 43% față de anul precedent (peste 102 mln. lei), ceia ce a favorizat și creșterea rentabilității capitalului.

Referindu-se la direcţiile prioritare de dezvoltare și de orientare ale Băncii pentru 2015, d-l Ridha Tekaia, Președintele Băncii a menționat că în pofida presiunilor climatului economic internaţional nefavorabil și a incertitudinii în evoluţia economică și politică a Moldovei, Banca va continua în anul 2015 să se axeze pe programul comercial și eficienţa operaţională.

În cadrul Adunării a fost aprobată componența nouă a Consiliului Băncii pe un termen de 4 ani, după cum urmează: Didier Colin, Valdas Vitkauskas, Slaveyko Slaveykov, Wolfgang Lerke, Karine Destre-Bohn, Mihail Lisu, Rodica Hîncu. De asemenea, acționarii au modificat structura Guvernanței Corporative a băncii ce ține de transformarea Organului Executiv unipersonal în unul colegial și Instituirea Comitetului de Direcție. Această modificare va contribui la sporirea eficienței Guvernanței Corporative a Băncii.

În anul acesta acționarii Băncii vor primi dividende în sumă de 3,03 MDL per acțiune, ceea ce constituie în total 30,2 mil. MDL sau 29,8% din profitul net. Valoarea dividendelor a crescut cu 37% în comparație cu anul precedent. Adunarea Generală a Acționarilor a decis că profitul rămas după achitarea dividendelor urmează să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit” pentru susţinerea Băncii în mediul economic complex și să permintă dezvoltarea continuă a acesteia.

La sfârșit, Dnul Nicolae Dorin, Vicepreședintele Băncii a informat acţionarii băncii despre intenţia sa de a se retrage din conducerea băncii la sfârșitul lunii iulie 2015. Acţionarii băncii au apreciat în mod deosebit autoritatea și contribuţia personală a Dlui N. Dorin la dezvoltarea Băncii și i-au mulţumit călduros pentru rezultatele obţinute împreună.

Executivul Băncii