Achitarea dividendelor conform rezultatelor anului financiar 2017

11 Jun 2018
BC ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.
Aduce la cunoştinţa acţionarilor săi că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acţionarilor din 18.05.2018 cu privire la repartizarea beneficiului băncii, s-a decis repartizarea a 133 924 879,6 MDL din profitul net obţinut după rezultatele anului financiar 2017, pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, în mărime de 13,40 MDL per acţiune.
 
Achitarea dividendelor va fi efectuată în mijloace băneşti începând cu data de 02 iulie 2018, conform borderoului dividendelor calculate întocmit în baza listei acţionarilor care au avut dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor din 18.05.2018, cu reţinerea de către bancă a impozitului pe venit.
 
Eliberarea mijloacelor băneşti se va efectua pentru acţionarii băncii după cum urmează:
- pentru persoane juridice – de către Secţia Contabilitatea Generală, Departamentul Financiar în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
- pentru persoane fizice – de către orice sucursală în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acţionarului – se va prezenta procura.
 
Informaţii la telefon: 022 812 431, 022 812 438
 
Comitetul de Direcție al Băncii