Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.

21 May 2018

Banca Comercială ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg, că la 18.05.2018 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Băncii.   

CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A  APROBAT:

 

1.      Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017.

2.      Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017.

3.      Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.

4.      Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2018.

5.      Statutul Băncii în redacție nouă.

6.      Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor în redacție nouă.

7.      Regulamentul cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă.

8.      Abrogarea Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori.

9.      Alegerea membrilor Consiliului Băncii.

  • în rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Dnul  Didier Colin, Dnul Slaveyko Slaveykov, Dnul Dominique Serres, Dnul Wolfgang Lerke și Dna Rodica Hîncu.

10.   Compania de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2018 și remunerarea pentru serviciile acordate.

11.   Repartizarea beneficiului Băncii.

  • repartizarea 133 924 879,6 MDL din profitul net al Băncii obţinut după rezultatele anului 2017 pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, iar profitul rămas după achitarea dividendelor să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”;
  • achitarea acţionarilor înregistraţi în Registrul deţinătorilor de acţiuni la data de 18 Mai 2018 dividende în mărime de 13.40 MDL pentru o acţiune aflată în circulaţie;
  • a stabili ca dividendele se vor achita acţionarilor în mijloace băneşti în termen de 3 luni de la data aprobării hotărârii respective de către Adunarea Generală a Acţionarilor.