Anunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente

30 Dec 2020

Stimați clienți, 

În conformitate cu prevederile Politicii bugetar-fiscale, aprobate de Parlament la data de 16.12.2020 și care intră în vigoare la 01.01.2021, art. (901) din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (37), conform căruia: 

Băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Astfel, potrivit prevederilor menționate mai sus, se vor supune impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente (din depozitele la vedere cu dobândă, de economii și la termen). Calculul impozitului se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.

Impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont. În extras de cont veți putea urmări atât suma dobânzii integrale calculate și plătite, cât și suma impozitului reținut.

Mai jos este prezentat un calcul exemplificativ:

Suma depozitului – 50 000 MDL

Termenul depozitului – 12 luni

Rata dobânzii – 4% anual, flotantă

Data constituirii – 11.01.2021

Data scadenței – 11.01.2022

 

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, calculată și virată în cont va fi:

(50 000 MDL * 4% / 365 zile) * 30 zile = 164,38 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 1 lună, calculată și decontată din cont va fi: 

164,38 * 3% = 4,93 MDL

 

Valoarea dobânzii pentru 12 luni calculată și virată în cont va fi: 

50 000 MDL * 4% = 2000 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni calculată și decontată din cont va fi: 

2000 * 3% = 60 MDL

 

Mai multe detalii puteți afla aici sau contactând Call Center, disponibil 24/7 la 022 256 456 sau la info@mobiasbanca.md.