Comunicat cu privire la desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. din 11.07.2019

12 Jul 2019
La data de 11 iulie 2019 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii Comerciale  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. prin corespondență, în cadrul căreia au fost examinate subiecte privind modificarea Denumirii Oficiale a Băncii, aprobarea Statutului Băncii și remunerarea membrilor Consiliului Băncii.
 
În conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor Băncii, încheiat la 05 Februarie 2019  între Société Générale, ca vânzător, și OTP Bank Nyrt, ca cumpărător, privind vânzarea tuturor acțiunilor deținute de Société Générale către OTP Bank Nyrt, în cadrul Adunării a fost aprobată modificarea Denumirii Oficiale a Băncii precum și Statutul Băncii în redacție nouă în legătură cu aceasta. Decizia este condiționată de transferul efectiv (de jure) al acțiunilor de la Société Générale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.