Cu privire la desfăşurarea Adunării Generale Anuale a Acţionarilor BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.

18 May 2018

Pe data de 18 mai 2018 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A., în cadrul căreia au fost examinate subiecte de interes atât pentru acţionari, cât și pentru Bancă.

În cadrul Adunării au fost prezentate Rapoartele de activitate ale Consiliului Băncii, Organului Executiv și ale Comisiei de Cenzori pentru anul 2017, precum și au fost stabilite direcţiile prioritare de dezvoltare a Băncii pentru anul 2018. Obiectivele Băncii pentru anul anterior au fost realizate,  banca având o evoluție ascendentă de dezvoltare, reușind extinderea bazei de clienţi şi creşterea portofoliului de credite și depozite.

Acționarii Băncii au apreciat că indicatorii financiari majori ai Mobiasbancă  au avut evoluție pozitivă în anul 2017: cota de piață a creditelor și depozitelor a crescut semnificativ, numărul clienţilor activi s-a majorat cu circa 8%, activele totale ale Băncii au crescut cu aproximativ 12%, portofoliul de credite a înregistrat o expansiune favorabilă cu 19% atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți corporativi. Portofoliul de depozite a crescut cu 6% față de anul precedent.

Banca are o viziune pe termen lung bazată pe dezvoltarea culturii de responsabilitate, transformării digitale și consolidării sistemelor de control. În același timp, angajamentul de a servi clienții noștri la cel mai înalt nivel de calitate, de a finanța proiecte majore ale economiei naționale, de a continua să promovăm stabilitatea și să dezvoltăm sectorul bancar rămâne neschimbat.

În cadrul Adunării a fost aprobat Statutul în redacție nouă, precum și componența nouă a Consiliului Băncii pe un termen de 4 ani, care include următoarele persoane: Didier Colin, Slaveyko Slaveykov, Dominique Serres, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. Menționăm că dl Didier Colin a fost desemnat "Bancherul anului" 2017 în România.

În anul acesta acționarii Băncii vor primi dividende în mărime de 13.40 MDL per acțiune, ceea ce constituie în total 133.9 mil. MDL sau aprox. 50% din profitul net (278 MMDL). Adunarea Generală a Acționarilor a decis că profitul rămas după achitarea dividendelor urmează să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”.

Executivul Băncii