Cu privire la desfăşurarea Adunării Generale Anuale a acţionarilor BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.

27 Apr 2017

Executivul Mobiasbancă informează opinia publică şi factorii interesaţi că în data de 27 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A., în cadrul căreia au fost examinate opt subiecte de interes atât pentru acţionari, cât și pentru bancă.

Astfel, au fost prezentate Rapoartele de activitate ale Consiliului băncii, Organului Executiv și ale Comisiei de Cenzori pentru anul 2016, precum și au fost stabilite direcţiile prioritare de dezvoltare a băncii pentru anul 2017. Obiectivele stabilite pentru anul anterior au fost realizate, Mobiasbancă înregistrând un indicator ascendent de dezvoltare, reușind: creşterea bazei de clienţi, majorarea venitului bancar net şi sporirea eficienţei operaţionale.

Acționarii băncii au apreciat că indicatorii financiari majori ai Mobiasbancă au înregistrat o evoluție pozitivă în anul 2016: cota de piață a creditelor și depozitelor a crescut semnificativ, numărul clienţilor activi a crescut cu circa 10%, activele totale ale băncii au crescut cu aproximativ 23%, portofoliul de credite a înregistrat o majorare notabilă  cu 4,6% atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți corporativi. Portofoliul de depozite a crescut cu 27% comparativ cu anul precedent. Evoluţia indicatorilor de eficienţă a fost una ascendentă. Venitul Net Bancar a crescut cu 10%, în timp ce cheltuielile operaționale au scăzut cu 1.9%. Profitul net a crescut cu 42% față de anul precedent, ceea ce a favorizat și creșterea rentabilității capitalului.

Cu referire la direcţiile prioritare ale Mobiasbancă pentru anul 2017, viziunea și strategia managementului este orientată spre client și necesitățile acestuia, având strategia de a fi cea mai fiabilă, sigură și de încredere bancă, construind relații de durată cu clienții prin angajamentul echipei sale, de a oferi soluții moderne și procese simplificate.

În anul curent acționarii băncii vor primi dividende în mărime de 16.33 MDL per acțiune, ceea ce constituie în total 163.2 mil. MDL sau 50% din profitul net. Valoarea dividendelor a crescut cu 50% în comparație cu anul precedent. Adunarea Generală a Acționarilor a decis că profitul rămas după achitarea dividendelor urmează să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”.