În atenţia acționarilor Mobiasbancă - Groupe Société Générale

10 Nov 2014

 

Stimaţi  acţionari,

BC ”MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale” S.A. vă informează că, la data de 15.08.2014, a intrat in vigoare Legea pentru completarea și modificarea unor acte legislative, nr. 180 din 25.07.2014.

Astfel, prin modificările și completările aduse la Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, a fost redusă cota substanţială de participare în capitalul social al băncilor de la 5% la 1%.

Respectiv, acţionarii, precum şi grupele de persoane ce acţionează concertat şi care deţin cote de participare în capitalul social al băncii în mărime de 1% şi mai mult, vor fi monitorizaţi de către Banca Naţională a Moldovei, în vederea corespunderii criteriilor stabilite de art. 15.3 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 privind evaluarea achizitorului potenţial.

De asemenea, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile alin.(1) al articolului 15 al Legii instituţiilor financiare, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:

a) niciun achizitor potenţial nu poate să dobândească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială (echivalentul de 1% sau mai mult din capitalul Băncii) în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială, astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50%, ori astfel încât banca să devină o sucursală a sa;

b) nicio persoană nu poate să dobândească, individual sau concertat, prin nicio modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2) art.15 al Legii instituţiilor financiare.

c) niciun deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

Alin.(2)al art. 15 al Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 expres prevede că exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei realizate, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale.

În același context au fost operate completări și la Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, care specifică că o cotă substanţială de acţiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.

Scopul modificărilor nominalizate constă în fortificarea cadrului legal național privind transparenţa şi calitatea acționariatului bancar.