În atenţia acţionarilor Băncii Comerciale „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A.

25 Mar 2015

BC “MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 17 martie 2015,  convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor, care va avea loc la 30 aprilie 2015, orele 10.00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie). Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la orele 9.00.

Forma de ţinere a adunării generale - cu prezenţa acţionarilor.

ORDINEA DE ZI

 1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2014.
 2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2014.
 3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2015.
 4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii despre rezultatele activității în anul 2014.
 5. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Băncii.
 6. Cu privire la  modificarea și completarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii.
 7. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor.
 8. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii.
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind remunerarea membrilor Consiliului Băncii și a Comisiei de Cenzori.
 10. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii.
 11. Cu privire la reaprobarea contractului de audit privind delegarea împuternicirilor Comisiei de Cenzori.
 12. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei  serviciilor ei.
 13. Cu  privire la repartizarea beneficiului Băncii.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală va fi întocmită la data de 27 martie  2015.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale începând cu 21 aprilie 2015, de luni pînă vineri între orele 9.00 - 13.00 şi 15.00 - 16.30, la sediul central al băncii pe adresa: bd. Ştefan cel Mare 81a, mun. Chişinău, bir. 319.

Pentru participarea la adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – suplimentar, o procură perfectată şi eliberată în modul stabilit de legislaţie.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 022 812-431, 812-438.