În atenţia acţionarilor Băncii Comerciale „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A.

11 Apr 2018

BC “MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. anunţă, că prin Hotărârea Consiliului Băncii din 10 aprilie 2018 a fost abrogată Hotărârea Consiliului Băncii din 20.03.2018 privind convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor din data de 26 aprilie 2018.