În atenţia acţionarilor Băncii Comerciale „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A.

21 Mar 2018

BC “MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 20 martie 2018, convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor, care va avea loc la 26 aprilie 2018, orele 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie). Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la ora 900.

Forma de ţinere a adunării generale - cu prezenţa acţionarilor.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi:

 1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017.
 2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017.
 3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2018.
 4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.
 5. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
 6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor în redacție nouă.
 7. Aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă.
 8. Abrogarea Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori.
 9. Alegerea membrilor Consiliului Băncii.
 10. Aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei  serviciilor ei.
 11. Repartizarea beneficiului Băncii.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală va fi întocmită la data de 23 martie 2018.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale începând cu 13 aprilie 2018, de luni pînă vineri între orele 900 - 1300 şi 1500 - 1630, la sediul central al băncii pe adresa: bd. Ştefan cel Mare 81a, mun. Chişinău, bir. 319, precum și pe site-ul Băncii.

Pentru participarea la adunarea generală, acţionarii vor prezenta documentele de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – suplimentar, o procură perfectată şi eliberată în modul stabilit de legislaţie.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 022 812 431; 022 812 438.