În atenția agenților economici

24 Jul 2015

Vă aducem la cunoştinţă că începând din 10 august 2015 intră în vigoare modificări și completări operate la Tarifele pentru serviciile bancare prestate persoanelor juridice:

  1. Capitolul I Deschiderea și gestionarea conturilor:

- Operațiuni cu numerar în MDL: comision pentru depunerea de numerar la casierie de către persoane fizice (persoane terțe), pentru a fi înregistrate în conturile curente ale persoanelor juridice cu care contractul pentru colectarea plăților este/nu este semnat; comision pentru colectarea și transportul numerarului de la clienți prin serviciul de încasare și transportare a băncii, precum și transportul numerarului de la bancă la sediul titularilor de cont și însoțirea clientului cu valori, la solicitarea acestuia;
- Decontări în valută: comision FULL PAY;

  1. Capitolul IV Dezvoltarea internațională, Acreditive de import: comision de garantare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la Consilierul Clientelă sau să vizitaţi pagina băncii www.mobiasbanca.md.

Vă mulţumim pentru colaborare!