În atenţia acţionarilor băncii

22 May 2015

Banca Comercială  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acţionarilor din 30.04.2015 cu privire la repartizarea beneficiului băncii, s-a decis repartizarea a  30 283 013,82 MDL din profitul net obţinut după rezultatele anului financiar 2014, pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, în mărime de 3,03 MDL per acţiune.

Achitarea dividendelor se va efectua în mijloace băneşti  începând cu data de 1 iunie 2015, conform borderoului dividendelor calculate întocmit în baza listei acţionarilor care au avut dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor din 30.04.2015, cu reţinerea de către bancă a impozitului pe venit.

Eliberarea mijloacelor băneşti se va efectua pentru acţionarii băncii după cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Secţia Contabilitatea Generală, Departamentul Financiar în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
  • pentru persoane fizice – de către orice filială în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acţionarului – se va prezenta procura.

Informaţii la telefon: 022 812 431, 022 812 438

Executivul băncii