În atenția utilizatorilor aplicaţiei „Client-Bancă”

09 Feb 2016

Stimate client,

Mentenanța și îmbunătăţirea securităţii informaţionale de deservire la distanţă este una dintre priorităţile băncii. În acest scop, la data de 1 iulie 2016 va fi implementat un nou standard de securitate informaţională bazat pe ultimele tehnologii din domeniu, care asigură menţinerea unui nivel înalt de securitate a aplicaţiei de deservire la distanţă „Client-Bancă”.

O condiţie obligatorie pentru funcţionarea standardului nou reprezintă utilizarea sistemului de operare Windows 7 sau versiuni mai recente.

Astfel, până la data de 1 iulie 2016 vă rugăm să actualizaţi versiunea Windows până la versiunea 7 sau mai recentă, dacă utilizați o versiune anterioară a acestui sistem de operare (Windows XP).

Pentru mai multe detalii accesaţi aici.