Noi oportunităţi de investiţii în tehnologii inovatoare

21 Nov 2016

De acum, antreprenorii care optează pentru un credit la Mobiasbancă pot beneficia de garanţii suplimentare pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare.

Astăzi, un Acord de parteneriat în acest sens a fost semnat de Ridha Tekaia, Preşedintele Comitetului de Direcţie – CEO al Mobiasbancă Groupe Société Générale şi Pier Luigi Gilibert, Directorul executiv al Fondului European de Investiţii (FEI).  

Astfel, Mobiasbancă a devenit parteneră la Facilitarea de garantare InnovFin pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului Orizont 2020 „Instrumente Financiare”, Programul-cadru al UE pentru Cercetare şi Inovare.

În condiţiile Programului InnovFin, clienţii băncii vor avea garanţii suplimentare în cazul insuficienţei necesarului de gaj. Până la 50% din valoarea gajului pentru suma creditului contractat poate fi garantată de InnovFin. Creditul accesat şi garantat prin programul InnovFin va fi obţinut în condiţii atractive, cu rate mai mici ale dobânzii decât ofertele standard.

Suma creditului/leasingului contractat de antreprenori poate varia de la 25 mii EURO până la 7,5 milioane EURO, pe o perioadă maximă de 10 ani. Gradul de complexitate pentru obţinerea acestor credite este minim. De acest program pot beneficia întreprinderile mici şi mijlocii axate pe dezvoltarea proiectelor inovatoare, care îşi propun lansarea de produse şi servicii noi, esenţial îmbunătăţite sau companii de cercetare şi dezvoltare.  

„Fiind una dintre cele mai  importante instituţii financiare din ţară, Mobiasbancă este foarte bine plasată pentru a ajunge la IMM-urile care au nevoie de finanţare suplimentară. Graţie acordului de astăzi, Mobiasbancă va fi în măsură să ofere credite şi leasing în condiţii avantajoase. FEI va extinde sprijinul deja existent pentru  afacerile mici din Europa de Est, contribuind, astfel, la crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică în Moldova", a subliniat Pier Luigi Gilibert, Directorul executiv FEI.

Cu ocazia semnării Acordului, preşedintele Mobiasbancă, Ridha Tekaia, a specificat: “Prin acest acord ne consolidăm poziția de lider pe segmentul resurselor financiare internaționale atrase și a parteneriatelor încheiate cu Instituțiile Financiare Internaționale. Aderarea la programul InnovFin cu suportul Fondului European de Investiţii aduce plus valoare la accesarea resurselor de finanţare cu garanţii suplimentare, în condiţii preferenţiale pentru companiile locale.

Suntem singura bancă care poate oferi diferitor segmente de clienţi  cele mai competitive soluţii de dezvoltare a afacerilor și, în special, a  proiectelor inovatoare”.

Carlos Moedas, Comisarul pentru Cercetare, Ştiinţă şi Inovare, a menţionat cu referire la semnarea acordului: „Companiile din Moldova pot beneficia de credite garantate de UE pentru a stimula potenţialul lor de cercetare şi inovare. Acordul semnat astăzi va sprijini economia Republicii Moldova şi este o confirmare a parteneriatului productiv dintre UE şi Moldova  în cadrul programului Orizont 2020 „Instrumente Financiare”, Programul-cadru al UE pentru Cercetare şi Inovare.

Fondului European de Investiţii (FEI) este parte a Băncii Europene de Investiţii. Principala sa misiune este de a sprijini întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM), ajutându-le să acceseze finanţare. FEI proiectează şi dezvoltă capitalul de risc şi creşterea de capital, garanţii şi instrumente de microfinanţare care vizează în mod specific acest segment de piaţă. În acest rol, FEI promovează obiectivele UE în sprijinul inovării, cercetării şi dezvoltării, antreprenoriatului, creşterii economice şi ocupării forţei de muncă.

BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A., parte a unuia dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa, este una dintre cele mai transparente, stabile financiar şi de încredere bănci pe piaţa Republicii Moldova, oferind servicii financiare inovative, care corespund standardelor internaţionale. Rețeaua vastă de unități asigură acesibilitatea clienților la produsele băncii şi o abordare personalizată în realizarea proiectelor de dezvoltare, pentru că aşa este #corect.

Facilitarea de garantare InnovFin pentru întreprinderile mici şi mijlocii oferă garanţii şi contra-garanţii privind finanţarea împrumuturilor de la 25 000 EURO  la 7,5 milioane EURO pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare a întreprinderilor inovative mici şi mijlocii (cu până la 499 angajaţi). Facilitatea este gestionată de FEI şi este implementată prin intermediarii financiari – bănci şi alte instituţii financiare - în statele membre ale UE şi ţările asociate. În cadrul acestei facilităţi, intermediarii financiari sunt asiguraţi de FEI împotriva unei părţi din pierderile lor suportate pentru finanţarea datoriei acoperite prin facilitate.